Prima paginăGlosar › Coridorul paneuropean de transport VII

Glosar: Coridorul paneuropean de transport VII

1. Dunărea navigabilă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Brațele Dunării Chilia și Sulina, legăturile navigabile dintre Marea Neagră și Dunăre, Canalul Dunăre-Sava, Canalul Dunăre-Tisa și infrastructurile portuare importante situate pe aceste căi navigabile.
actul normativ: Legea 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, Anexa 11, Alin. 12 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75380#id_anxA361_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA