Prima paginăGlosar › convenție de fideiusiune

Glosar: convenție de fideiusiune

1. Convenție prin care proprietarul/coproprietarul unei locuințe dintr-o clădire tip bloc de locuințe/locuință unifamilială se obligă față de Ministerul Finanțelor Publice să plătească el însuși obligația pe care asociația de proprietari/coproprietarul nu o îndeplinește la scadență, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o deține din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parțială/totală de executare a garanției în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuință unifamilială.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. l) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA