Prima paginăGlosar › contract de garantare

Glosar: contract de garantare

1. Contractul încheiat între FNGCIMM, finanțator și beneficiarul de credite, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a garanției guvernamentale.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. m) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA