Prima paginăGlosar › Contract de achiziție publică de servicii

Glosar: Contract de achiziție publică de servicii

1. Contractul de achiziție publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de lucrări potrivit lit. m)
actul normativ: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, Art. 3 lit. o) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667#id_artA44_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA