Prima paginăGlosar › construcții de interes și utilitate publică

Glosar: construcții de interes și utilitate publică

1. Construcții existente, care cuprind spații în care se desfășoară activități în domenii de interes public general și/sau comunitar și social și care implică prezența publicului temporar sau permanent în aria totală expusă.
actul normativ: OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, Art. 2 alin. 5 lit. b) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153816#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA