Prima paginăGlosar › construcții auxiliare

Glosar: construcții auxiliare

1. Orice construcție asociată unui proces de construire, care nu mai este necesară după încheierea tuturor activităților de execuție conexe și care poate fi dezafectată (de exemplu cofraje, eșafodaje, schele, sisteme de sprijinire, batardouri, contravântuiri, grinzi de lansare)
actul normativ: SR EN 1991-1-6:2005, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/109571
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA