Prima paginăGlosar › Compartiment de incendiu

Glosar: Compartiment de incendiu

1. Construcție independentă (instalație), precum și construcții comasate sau grupate amplasate la distanțele normate față de vecinătăți sau volum construit compartimentat prin pereți antifoc față de construcțiile
(instalațiile) adiacente.
În clădirile înalte și foarte înalte compartimentul de incendiu poate fi un volum închis, constituit din unul până la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente la foc conform normativului și cu aria
desfășurată totală conform compartimentului de incendiu admis pentru construcțiile civile (publice) de gradul I de rezistență la foc.
actul normativ: NORMATIV din 7 aprilie 1999 de siguranță la foc a construcțiilor - indicativ P 118-99, Capitolul I Art. 1.2.9 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/205877#id_pctA53
2. Spațiu în interiorul unei construcții, întinzându-se pe unul sau mai multe etaje (niveluri) și delimitate prin elemente de separare astfel încât propagarea incendiului în afara compartimentului să fie împiedicată pe o durată de expunere la foc determinată
actul normativ: SR EN 1991-1-2:2004, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/93715
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA