Prima paginăGlosar › clădiri de importanță redusă

Glosar: clădiri de importanță redusă

1. Construcții cu funcții obișnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:
a)clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodărești ale acestora;
b)clădiri pentru învățământ cu cel mult 4 unități funcționale;
c)dispensare comunale fără staționar;
d)sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliție, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poștale și altele asemenea;
e)clădiri pentru comerț și alimentație publică, cu o suprafață de până la 200 m2 și cu deschideri până la 6 m;
f)hale și ateliere pentru activități meșteșugărești care nu generează vibrații, cu o suprafață de până la 200 m2 și deschideri până la 6 m;
g)dependințe și anexe gospodărești: garaje, bucătării de vară, grajduri, șuri și altele asemenea;
h)construcții cu caracter provizoriu.
actul normativ: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Anexa 2 pct. 6 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515#id_anxA1865_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA