Prima paginăGlosar › clădire frecvent vizitată de public

Glosar: clădire frecvent vizitată de public

1. Clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2 în care se desfășoară activități cotidiene sau periodice de interes general și/sau comunitar, social, cultural, comercial și altele asemenea, și care are spațiu/spații cu funcțiunea/funcțiuni destinată/destinate accesului și prezenței publicului temporar sau permanent în acesta/acestea.
actul normativ: Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, Art. 3 pct. 26 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970#id_artA761_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA