Prima paginăGlosar › Certificat de emisii de gaze cu efect de seră

Glosar: Certificat de emisii de gaze cu efect de seră

1. Titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 18^1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA