Prima paginăGlosar › Caracter director

Glosar: Caracter director

1. Însușirea unei documentații aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților, prin coordonarea acțiunilor specifice. Caracterul director este specific documentațiilor de amenajare a teritoriului.
actul normativ: LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Anexa 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453#id_anxA2744_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA