Prima paginăGlosar › beneficiar de credite

Glosar: beneficiar de credite

1. Asociația de proprietari a blocului de locuințe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuință unifamilială care hotărăște să execute lucrări de intervenție cu finanțare din credit bancar cu garanție guvernamentală și dobândă subvenționată, în condițiile prezentei legi, precum și cu respectarea normelor specifice de creditare ale finanțatorului.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. f) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA