Prima paginăGlosar › aviz/acord sau, după caz, aviz de amplasament

Glosar: aviz/acord sau, după caz, aviz de amplasament

1. Documentul scris emis de către autoritatea/entitatea competentă în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere, după încheierea procedurilor prevăzute de legislația specifică în vigoare privind analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile tehnice care stau la baza proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport.
actul normativ: Ordonanta urgenta 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. II pct. 3 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176703#id_artA47_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA