Prima paginăGlosar › aviz/acord de principiu sau, după caz, aviz de amplasament favorabil condiționat

Glosar: aviz/acord de principiu sau, după caz, aviz de amplasament favorabil condiționat

1. Documentul scris emis de autoritatea/entitatea cu competențe potrivit legii în domeniul scoaterii terenurilor din fondul forestier sau în domeniul relocării sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere, înainte de data încheierii procedurilor prevăzute de legislația specifică în vigoare pentru emiterea avizelor/acordurilor sau avizului de amplasament, document care stă la baza autorizării lucrărilor de construcții pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului și punctul de vedere al acesteia nu reprezintă avize/acorduri de principiu.
actul normativ: Ordonanta urgenta 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. II pct. 2 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176703#id_artA47_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA