Prima paginăGlosar › autorități de supraveghere a pieței

Glosar: autorități de supraveghere a pieței

1. Autorități ale administrației publice centrale care răspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcții și de supraveghere a pieței produselor pentru construcții și care sunt prevăzute la art. 26 din prezenta hotărâre.
actul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Art. 5 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/193282#id_artA270_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA