Prima paginăGlosar › ape tranzitorii

Glosar: ape tranzitorii

1. Ape de suprafață situate în vecinătatea gurilor de vărsare ale râurilor, care sunt parțial saline, ca rezultat al apropierii de apele costiere, dar care sunt puternic influențate de cursurile de apă dulce.
actul normativ: Ordonanta urgenta 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, Anexa 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41038#id_anxA636_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA