Prima paginăGlosar › ape marine

Glosar: ape marine

1. Apele marine așa cum sunt definite la art. 3 pct. 1 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare.
actul normativ: Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, Art. 2 lit. b ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181227#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA