Prima paginăGlosar › apă poluată

Glosar: apă poluată

1. Apa ale cărei caracteristici fizice, chimice, biologice și bacteriologice au fost modificate și ale cărei noi caracteristici nu mai sunt adecvate mediului.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin.8 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA