Prima paginăGlosar › apa destinate consumului uman

Glosar: apa destinate consumului uman

1. Apa provenită din surse naturale sau antropice, utilizată ca atare ori tratată, și destinată diferitelor categorii de consum uman, furnizată prin rețea de distribuție sau în recipienți.
actul normativ: Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, Anexa 1, Alin. 4 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11916#id_anxA95_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA