Prima paginăGlosar › anvelopa clădirii

Glosar: anvelopa clădirii

1. Ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din fațade, indiferent de materiale și sistem de realizare, precum și sistem de acoperire - terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcționale și de plastică arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe, ornamente - brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, și altele asemenea.
actul normativ: Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Art. 4 lit. d) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130008#id_artA35_ttl
2. Totalitate a elementelor de construcție perimetrale care delimitează spațiul interior al unei clădiri de mediul exterior.
actul normativ: Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, Art. 3 pct. 13 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970#id_artA761_ttl
3. Sistem constructiv de închidere perimetrală a unei clădiri, compus din fațadă - parte vitrată și parte opacă, inclusiv balcoane, logii și altele asemenea -, precum și sistemul de acoperire tip terasă sau învelitoare;
actul normativ: OUG nr. 18 din 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (consolidare 2017), art. 2 alin (a1) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/103284
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA