Prima paginăGlosar › analiză a ciclului de viață ACV

Glosar: analiză a ciclului de viață ACV

1. Interpretare și evaluare a intrărilor, ieșirilor și a impactului potențial asupra mediului al unui sistem de produse pe tot parcursul ciclului de viață al produsului
actul normativ: SR EN 15804+A2:2020 – Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Declarații de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcții, ● https://magazin.asro.ro/ro/standard/273417
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA