Prima paginăGlosar › amenajarea spațiului maritim

Glosar: amenajarea spațiului maritim

1. Activitatea care constă în procesul de analiză, planificare și organizare a activităților umane din apele marine, cu scopul de a îndeplini obiective ecologice, economice, sociale și de siguranță, reprezentând o dimensiune a politicii maritime integrate de interes pentru România. Această activitate transsectorială permite autorităților administrației publice competente și părților interesate să utilizeze o abordare coordonată, integrată și transfrontalieră în promovarea dezvoltării și creșterii durabile a economiilor maritime și costiere.
actul normativ: Ordonanța Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, Art. 2 lit. a ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181227#id_artA18_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA