Prima paginăGlosar › Activitățile de administrație social-comunitară

Glosar: Activitățile de administrație social-comunitară

1. Acțiunile prin care se concretizează relația autorităților administrației publice locale cu persoanele juridice de drept public sau de drept privat care au atribuții în sfera activităților social-comunitare pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
actul normativ: OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5 lit. a) ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925#id_artA32_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA