Prima paginăGlosar › Accident ecologic

Glosar: Accident ecologic

1. Evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanțe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfășurarea unor activități antropice necontrolate/ bruște, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale și antropice
actul normativ: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Art. 2 pct. 1 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634#id_artA30_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA