Prima paginăGlosar › accesorii

Glosar: accesorii

1. Sume suplimentare constând în majorări de întârziere, penalități de întârziere, dobânzi și altele asemenea stabilite pe baza contractelor de execuție/prestări de servicii, în condițiile legii, pentru neîndeplinirea termenelor contractuale.
actul normativ: Ordonanta urgenta 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. II pct. 7 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176703#id_artA47_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA