Prima paginăGlosar › Proveniența materialelor lemnoase

Glosar: Proveniența materialelor lemnoase

1. Sursa localizată de unde acestea au fost obținute în mod legal, respectiv:
a) parchetele autorizate și predate spre exploatare, constituite în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenuri din afara acestuia;
b) depozite, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase;
c) piețele, târgurile, oboarele și altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;
d) statele membre ale Uniunii Europene;
e) statele din afara Uniunii Europene.
actul normativ: Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, Anexa nr. 1, Pct 38 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229425#id_anxA845_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA