Prima paginăGlosar › Amenajările necesare pentru realizarea pădurilor-parc

Glosar: Amenajările necesare pentru realizarea pădurilor-parc

1. Amenajările permise în pădurile-parc sunt:
a) alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete;
b) bănci;
c) iluminat;
d) puncte de informare;
e) toalete ecologice;
f) construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maximum 15 mp.
În pădurile-parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași.Pădurile-parc se vor constitui la solicitarea proprietarului/administratorului, în baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.
actul normativ: Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, Anexa nr. 1, Pct 4 ● http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229425#id_anxA845_ttl
+ Propuneți încă o definiție
De exemplu: „Art. 5 alin (4)”
opțional, link spre actul normativ
Dacă doriți să vă contactăm în legătură cu definiția propusă lăsați numele, adresa de email sau telefon și, dacă e cazul, nr. TNA