Prima paginăDezvoltare profesională continuă › Managementul performant al firmei de arhitectură
Curs:

Managementul performant al firmei de arhitectură

16 aprilie - 5 mai 2022, Fizic, la sediul OAR București - str. Sf. Constantin nr.32, Sector 1, București

În sprijinul dezvoltării capacității antreprenoriale a colegilor arhitecți, arhitecți stagiari, conductori arhitecți, arhitecți de interior, realizăm un curs-pilot gratuit, al cărui subiect este managementul firmei de arhitectură. Cursul are loc în format fizic la sediul filialei OAR București.

Obiective:

Pe o piață extrem de concurențială a construcțiilor și a serviciilor de arhitectură succesul nu mai poate fi asigurat decât printr-o combinație inteligentă între competențele tehnice și creative și cunoștințe solide de management organizațional.

Cursul își propune să prezinte arhitecților, care își conduc sau care doresc să își înființeze propria societate de arhitectură, cele mai importante concepte din domeniul managementului firmei de arhitectură, oferindu-le astfel instrumentele necesare unei conduceri performanțe a firmei de arhitectură. Subiectul cursului face parte din tematica Anualei de Arhitectură București – cod Caen 7111.

 Conținut:

 Elemente introductive: Ce este managementul – Cele 5 funcții manageriale (Henri Fayol); Cele 10 roluri manageriale (Henry Mintzberg); Managementul prin obiective (Peter Drucker); Competențe, aptitudini, stil managerial; Capacitatea de a conduce – leadership versus management/ leader tranzacțional versus leader transformațional; Analiză/ diagnoză mediului extern – analiză STEEPV, analiză SWOT; Cultură și structura organizațională.

 Marketing aplicat specificului serviciilor de arhitectură – Prezentare concepte; Ce este marketingul – relația de schimb; Cine ne sunt clienții; Care este piața căreia ne adresăm – definire, segmentare; Diferența clienți/ consumatori; Conceptul de client intern; Avem sau nu concurență/ concurență pe resurse; Elemente de mix de marketing – analiză de produs/ serviciu; strategia de preț (preț versus valoare oferită), poziționare, promovare; Tehnici de comunicare.

 Managementul resurselor umane (MRU) – schimbarea de atitudine prin care personalul nu este privit ca forță de muncă ci ca oameni și ca resurse valoroase ale organizației, nu ca pe un cost ci ca pe o investiție. Înțelegerea și aplicarea principiilor moderne ale managementului resurselor umane - când și de ce a apărut MRU; ce este MRU; domenii de manifestare - Definirea posturilor/ Fluxul de resurse umane/ Managementul performanței/ Motivare și implicare.

 Management financiar – rolul managerului în performanța financiară a organizației – înțelegerea raportărilor contabile - fluxul de numerar, contul de profit și pierderi, bugete, rate de solvabilitate, rate de rentabilitate; identificarea costurilor interne.

 Performanța managerială – înțelegerea, măsurarea, creșterea performanței; Modelul celor 4 „E” (eficacitate, eficientă, economie, etică); Înțelegerea performanței privită din punct de vedere al tuturor grupurilor interesate; Performanța analizată la nivel individual și al echipei, la nivel managerial și organizațional; Metode de creștere a performanței Creșterea performantei individuale - feedback-ul de 3600; evaluarea și analiza tranzacțională (Eric Berne); învățare și dezvoltare (învățarea la adulți); comunicarea si eficacitatea manageriala; Echipa de înaltă performanță - de ce o echipă, un grup nu este de ajuns? roluri funcționale versus roluri de echipa (M. Belbin); etapele dinamicii echipei; echipa autocondusă.

 Elemente de abordare strategică – modelul Porter, Modelul Grant, Lanțul valoric.

Cum ne poziționăm față de concurență; în ce constă avantajul competitiv; cum definim atuurile și amenințările posibile la adresa domeniului de activitate; cum ne concepem procesele urmărind realizarea de plusvaloare; cum abordăm direcțiile strategice de dezvoltare.

 Metoda de predare:

 Prezentare concepte, ilustrate cu exemple din viața reală și angrenarea auditoriului în discuții bazate pe experiență/ cunoștințele personale.

Suport fizic reprezentat de material sintetic al principalelor concepte prezentate și de slide-uri prezentate pe video-proiector.

Studii de caz rezolvate în echipă.

Formular de feedback.

Cursul se desfășoară în patru ședințe.

Sâmbătă, 16 aprilie 2022– ora 10:30/13:30;13:30/14:30 pauză de masă;14:30/17:30

Joi,           28 aprilie 2022 – ora 17:00/20:00

Sâmbătă, 30 aprilie 2022– ora 10:30/13:30;13:30/14:30 pauză de masă;14:30/17:30

Joi,           5 mai 2022        - ora 17:00/20:00

Cursul va conține: Suport de curs  și analize pe studii de caz

Cursul se desfășoară în format fizic la sediul OAR București

Cursul va avea maxim 20 de cursanți- arhitecți, arhitecți stagiari, conductori arhitecți, arhitecți de interior

Fișiere atașate:
facebook MANAGEMENTUL PERFORMANT AL FIRMEI DE ARHITECTURA.jpg
Short Profile MichaelaGafar.pdf