Prima paginăAnunțurifebruarie 2023 › Grupul de lucru (GdL) Reglementări – agenda începutului de an
6 februarie 2023 • Agenda O.A.R. București

Grupul de lucru (GdL) Reglementări – agenda începutului de an

GdL Reglementări a organizat 3 sesiuni intensive de lucru pe 20 și 31 ianuarie, respectiv 1 februarie a.c. Rezultatul acestor sesiuni s-a concretizat într-un prim livrabil dezbătut și finalizat: propunere care conține setul minim de reguli pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Teritorial (CT).

GdL Reglementări este coordonat de Andrei Fenyo și are membri pe Smaranda Baciu, Mihaela Hărmănescu, Bogdan Brănescu, Mihai Munteanu, Karoly Nemeș și Vlad Popescu. 

Obiectivul este ca, odată propunerile adoptate, membrii CT să dispună de un instrument util de management al ședințelor filialei, conform ROF. Setul de reguli va permite creșterea eficienței derulării întâlnirilor prin îmbunătățirea aportului fiecărui membru la hotărâri și prin fluidizarea fluxurilor decizionale, în ansamblu. 

Discuțiile din grup au permis identificarea aspectelor de ordin practic care pot reduce limitele actuale de organizare și desfășurare a ședințelor CT, crește eficacitatea și asumarea responsabilității membrilor forului de conducere prin luarea de hotărâri și îndeplinirea misiunii sale.

Livrabilul rezultat în urma discuțiilor din GdL Reglementări a fost transmis și prezentat de coordonatorul acestuia, arh. Andrei Fenyo, în ședința Colegiului Director de vineri, 03.02.2023. Feedbackul din timpul și după ședința CD (a fost organizată în aceeași zi o reuniune consultativă a coordonatorului GdL cu colegii săi vicepreședinți) va fi integrat în textul de propunere care va fi înaintată spre analiză membrilor în următoarea ședință a Consiliului Teritorial. 

Obiective și actiuni ale Grupului de lucru (GdL) Reglementări - coordonator arh. Andrei Fenyo:

- actualizarea și îmbunătățirea regulamentelor de organizare și funcționare ale OAR și ale Filialei București ;

- dezvoltarea unui cadru normativ intern la nivelul filialei; 

- îmbunătățirea cadrului normativ local și a interacțiunii profesionale cu autoritățile locale; 

- implicarea filialei în politicile publice, locale și naționale. 

Structura grupului de lucru susține și conține Grupuri de acțiune (GdA), asigurând un mecanism simplu de îndeplinire a inițiativelor prin participare și asumarea unor livrabile: 

* GdA Regulamente – condus de Smaranda Baciu, are ca obiectiv formularea de observații și participarea la procesul de revizuire a regulamentelor Ordinului prin continuarea suportului oferit acestuia de Filiala București; 

* GdA Standarde – condus de Mihai Munteaanu, are ca scop crearea unui standard de redactare și conținut pentru documentațiile necesare avizării și autorizării lucrărilor de construcții (CU, AC) prin continuarea dialogului cu autoritățile locale la nivelul municipiului București (primării de sector, respectiv PMB la nivel de arhitect șef); 

* GdA ISU – condus de Olivia Collavini își propune să îmbunătățească implementarea în practică a legislației primare și să contribuie cu propuneri și măsuri concrete la dezvoltarea legislației secundare în domeniul siguranței la incendiu a clădirilor/ spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuință.