Prima paginăAnunțuriianuarie 2023 › Este nevoie de arhitecți și urbaniști pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate din România
30 ianuarie 2023 • Profesional

Este nevoie de arhitecți și urbaniști pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate din România

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de execuție vacante de personal contractual, din cadrul Direcției Generale Operaționale – Direcția implementare și monitorizare proiecte – Serviciul implementare proiecte, cu durata timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână:

1.      Consilier, gradul IA – 1 post –  funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată

2.      Consilier, gradul IA – 1 post –  funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată (loc desfășurare atribuții la DSP Iași)

3.      Consilier, gradul II – 1 post –  funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată

Concursul se va desfășura la sediul ANDIS din Piața Presei Libere, nr. 1, Casa Presei, Corp B, etaj 4, cam. 1, sector 1, București.

În documentul atașat acestui text veți găsi informații despre:

-        condițiile generale de participare la concurs;

-        vechimea în specialitatea studiilor;

-        cerințele specifice care trebuie să se regăsească în conținutul dosarul de concurs;

-        etapele desfășurării concursului;

-        atribuțiile conform fișelor de post, precum și atribuțiile specifice;

-        bibliografia și tematica de concurs;

-        calendarul de desfășurare a concursului.

Foto: administratie. ro


Fișiere atașate: