Prima paginăAnunțurinoiembrie 2021 › P.M.B. organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi din cadrul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4 noiembrie 2021 • Diverse

P.M.B. organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi din cadrul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție (funcție publică), cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) din cadrul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, astfel:

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism:

Expert, clasa I, grad profesional superior – 1 post.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții.

Vechimea în muncă în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

Serviciul de Autorizare:

Expert, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții.

Vechimea în muncă în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

Expert, clasa I, grad profesional principal – 1 post.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții.

Vechimea în muncă în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

DGUAT – Serviciul Proiecte Urbane

Expert, clasa I, grad profesional superior – 1 post.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism.

Vechimea în munca în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

DGUAT – Serviciul Publicitate Stradală 

Expert, clasa I, grad profesional superior – 1 post.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau design.

Vechimea în munca în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 02.12.2021, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului București, iar interviul se va susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț pe siteul PMB (www.pmb.ro), în perioada 01.11.2021- 22.11.2021, la Direcția Managementul Resurselor Umane, etajul 2, camera 246 C, de luni până vineri între orele 10.00 – 15.00.

Bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se vor afișa la sediul Primăriei Municipiului București și pe siteul P.M.B. (www.pmb.ro).

Informații suplimentare, inclusiv salarizarea în funcție de vechimea în muncă a candidatului, se pot obține la numărul de telefon 021.305.55.00, int. 2070, persoană de contact Ramona Nicoleta Albotică, expert în cadrul Serviciului Evidență Personal , e-mail ramona.albotica@pmb.ro.

Anunțul postat pe siteul P.M.B. are toate detaliile legate de condiții de participare la concurs, ce trebuie să conțină dosarul de concurs, tematica și bibliografia.

https://www.pmb.ro/executiv/organigrama/menu-page/anunturi-de-angajare