Prima paginăAnunțurioctombrie 2021 › Lansare înscrieri sesiune acordare drept semnătură decembrie 2021
11 octombrie 2021 • Profesional

Lansare înscrieri sesiune acordare drept semnătură decembrie 2021

Stimați colegi,

Vă informăm că începând de miercuri 6 octombrie 2021 și până la data de 25 octombrie 2021 inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019 (pe care o anexăm împreună cu instrucțiunile aferente). Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 25 noiembrie - 15 decembrie 2021. 

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, rugăm candidații să parcurgă cu atenție documentul atașat, denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară interviul online.

Astfel, subliniem faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea cu cel puțin 7 zile înainte de ziua la care sunt programați la interviu a documentelor specificate în documentul menționat mai sus, în spațiul de stocare în cloud, pe care OAR îl va pune în timp util la dispoziția fiecărui candidat și anume:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului  privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând  o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); aceasta prezentare grafică trebuie să  urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018 (anexate).

Rugăm candidații la obținerea dreptului de semnătură să își pregătească încă de pe acum materialele ce le vor fi necesare la interviu, pentru ca în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive, să acționeze cu eficiență și celeritate, cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nemaifiind posibilă.

Menționăm că din motive de siguranță sanitară, pe perioada pandemiei nu se mai trimit în formă fizică la sediul OAR declarațiile pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor.

Anexăm documentele care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură.

Cu stimă,

Iulian Țepure
Secretar

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi


Fișiere atașate:

Acordarea dreptului de semnătură →