Prima paginăAnunțurioctombrie 2021 › S-a prelungit termenul de înscriere pentru postul de responsabil în relația cu administrația
11 octombrie 2021 • Agenda O.A.R. București

S-a prelungit termenul de înscriere pentru postul de responsabil în relația cu administrația

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România organizează în perioada 11 octombrie – 08 noiembrie 2021, la sediul din str. Sf. Constantin nr. 32, sector 1 București, concurs pentru ocuparea postului de responsabil în relația cu administrația. Postul anunțat are în vedere ocuparea ulterioară a poziției de secretar executiv. Sunt căutate persoane cu bune aptitudini manageriale și de comunicare intra și extra-profesionale care să răspundă solicitărilor cuprinse în prezentul anunț.               

Candidații se pot înscrie până în data de vineri 29 octombrie 2021, ora 13:30.

Cerințe și competențe

            - studii universitare finalizate cu diplomă;

            - cetățenie română;

            - domiciliul sau reședința în București;

            - grad de ocupare a postului: full-time, 40 ore / săptămână, 8 ore / zi;

            - mediul de lucru: sediul Filialei București a O.A.R.

            - cunoștințe operare PC: Microsoft Office, Excel, Google, etc.

            - foarte bună exprimare verbală și în scris, formală și informală, on și off-line;

            - capacitate de interacțiune socială, deschidere cultural-profesională;

            - cunoașterea limbii engleze scris și vorbit;

            - punctualitate, respectarea termenelor;

            - capacitate de a conduce o echipă și de a eficientiza proceduri;

            - rigurozitate privind înțelegerea limitelor regulamentare în care se desfășoară activitatea filialei;

            - disponibilitate pentru program prelungit.

Desfășurare concurs

Concursul se va desfășura în două faze, selecția dosarelor și interviu, după cum urmează:

            - luni 11 octombrie 2021 - publicare anunț concurs;

            - vineri 29 octombrie 2021, ora 13:00 - termen limită pentru depunerea on-line a dosarelor la adresa de e-mail a Filialei București a O.A.R.: secretariat@oar-bucuresti.ro

            - luni 01 și marți 02 noiembrie 2021 - selecția dosarelor;

            - miercuri 03 noiembrie 2021 - invitarea candidaților selectați la interviu;

            - joi 04 noiembrie 2021 începând cu ora 10:00 - interviu la sediul Filialei București a O.A.R.  din str. Sf. Constantin nr. 32, sector 1 București;

            - luni 08 noiembrie 2021 - anunțarea câștigătorului concursului.

Conținutul dosarului de concurs

            - scrisoare de intenție în limba română - cel mult o pagină A4;

            - scrisoare de intenție în limba engleză - cel mult o pagină A4;

            - curriculum vitae în limba română, maximum două pagini A4;

            - minimum două recomandări relevante de la foști angajatori/coordonatori de activitate (maximum o pagină  A4/recomandare);

            - material de prezentare a unei activități asemănătoare – maximum două pagini A4.

Documentele solicitate se depun on-line la adresa de e-mail a Filialei București a O.A.R.: secretariat@oar-bucuresti.ro

La interviu vor participa numai candidații a căror dosar a fost selectat.

Criterii de selecție

Etapa I – dosar:

            - calitatea redactării dosarului: dosarul va fi complet, candidații vor depune până la termenul anunțat toate documentele enumerate;

            - capacitatea de implicare în acțiuni și activități comune cu administrația, instituții, organizații;

            - calitatea exprimării.

Etapa II – interviu:

            - cunoașterea organizației;

            - abilitatea de a se documenta și de a face analize și sinteze;

            - abilitatea de a lucra în echipă și de a coordona echipa de organizare a unor evenimente;

            - interesul pentru relația membrilor cu organizația, pentru profesie, pentru calitatea arhitecturii și dezvoltarea orașului;

            - abilitatea de a discuta și a comunica cu reprezentanți din administrație, instituții publice, organizații profesionale, învățământ superior;         

            - calitatea exprimării.

Pentru relații suplimentare vă invităm să vă adresați Filialei București a Ordinului Arhitecților din România la tel./fax 021 303 92 26, luni-joi între orele 8:30 – 16:30, vineri între orele 8:30-14:00.

11  octombrie 2021

arh. Emil Ivănescu                                                                                                                                                                         

Președinte O.A.R. București