Prima paginăAnunțurioctombrie 2020 › Articol arh. Rodica Crișan: Reconstrucțiile: uz și abuz
21 octombrie 2020 • Patrimoniu

Articol arh. Rodica Crișan: Reconstrucțiile: uz și abuz

Articolul discută procesul de denaturare a patrimoniului prin reconstrucții abuzive în raport cu semnificația atribuită conceptului de autenticitate în culturile occidentale. Discursul are ca punct de pornire situația actuală de fapt, confruntată cu schimbările recent aduse în definirea acestui concept, precum și discuțiile purtate pe această temă în cadrul întrunirii internaționale intitulate From Nara to Nara+20 organizată de ICOMOS University Forum în 2017.

Este evidențiată necesitatea validării/analizării autenticității unui obiect de patrimoniu în contextul culturii și civilizației căreia îi aparține, pentru a preveni riscul proliferării unor reconstrucții abuzive deja manifestat în lume. Sunt prezentate critic diverse motive prin care reconstrucțiile sunt argumentate în practica actuală și impactul acestora, diversele situații fiind ilustrate cu exemple relevante, atât de bune, cât și de rele practici.

Astfel, articolul condamnă deciziile de reconstrucție bazate exclusiv pe interese politice și economice de grup, subliniind pericolele care amenință valoarea moștenirii culturale și percepția ei de către societate. În acest context, este evidențiată necesitatea unei abordări diferențiate a conceptului de autenticitate și, implicit, a reconstrucțiilor, în funcție de contextul cultural și tradițiile civilizațiilor occidentale vs cele ale civilizațiilor orientale, ca premiză pentru evitarea abuzurilor.

Articolul a fost publicat sub titlul ”Uses and Abuses of Reconstruction” în Holtorf, C., Kealy, L., Kono, T., (eds), ‘A contemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstruction, Paris, 13 – 15 March 2017’. [online]. ICOMOS, Paris, 2018. ISSN 2616-6989. Disponibil la http://openarchive.icomos.org/1851/.

Link: Articol prof. dr. arh. Rodica Crișan