Prima paginăAnunțurioctombrie 2020 › Reminder - Cotizația de membru O.A.R. pentru anul 2020
21 octombrie 2020 • Agenda O.A.R. București

Reminder - Cotizația de membru O.A.R. pentru anul 2020

Acest mesaj se adresează NUMAI membrilor care NU au achitat cotizația pe anul 2020

Vă reamintim că începând cu data de 01 noiembrie 2020 dreptul de semnătură al membrilor O.A.R. care nu au achitat cotizația pe anul 2020 se suspendă - conform prevederilor Legii 184/2001, republicată. 

Ultima zi de încasare a cotizației pentru anul 2020 fără penalizări este 31 octombrie 2020.

Membrii filialei își pot verifica situația cotizației accesând site-ul filialei www.oar-bucuresti.ro - pagina principală, rubrica Profesie, Tabloul Teritorial București.

Reluarea dreptului de semnătură suspendat pentru întârzierea la plata cotizației mai mult de de 6 luni (termen maxim de 30 aprilie al fiecărui an) se face, conform Hotărârii O.A.R. nr. 1047 din 30.05.2005, prin achitarea cotizației restante și a taxei de reluare a dreptului de semnătură în valoare de 200 RON. 

Conform Hotărârii O.A.R. nr. 1047 din 30.05.2005, valorile taxei de înscriere, a taxei de reluare a dreptului de semnătură suspendat pentru neplata cotizației și a cotizațiilor anuale sunt următoarele:

- Taxa de înscriere în O.A.R. este de 400 lei RON pentru toate categoriile și se plătește o singură dată, la înscriere.

- Taxa de reluare a dreptului de semnătură ca urmare a suspendării acestuia pentru neplata fără justificare a cotizației timp de 6 luni este de 200 lei RON.

- Cotizația pentru toate categoriile de membri ai O.A.R. se plătește o dată pe an și este în funcție de data la care se face plata cotizației anuale după cum urmează:  

Categorii de membri

Cuantumul cotizației reduse achitată până la 25 februarie

Cuantumul cotizației achitată până la 30 aprilie

arhitect cu drept de semnătură

600 lei

720 lei

arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere

300 lei

360 lei

conductor arhitect cu drept de semnătură

400 lei

480 lei

conductor arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere

200 lei

240 lei

urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți

400 lei

480 lei

urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți suspendat la cerere

200 lei

240 lei

arhitect stagiar

Nu se supun termenului de 25 feb.

200 lei

conductor arhitect stagiar

Nu se supun termenului de 25 feb.

160 lei

arhitect fără drept de semnătură

100 lei

120 lei

conductor arhitect fără drept de semnătură

100 lei

120 lei

În această perioadă plata cotizației se poate face după cum urmează:

online prin SIOAR la rubrica „Cotizații și taxe” – „Gestionează plăți”.

prin transfer bancar cu respectarea următoarelor condiții:

Datele solicitate sunt necesare pentru identificarea plătitorului. În cazul în care datele solicitate sunt incomplete sau greșite, sau dacă folosiți alt cont, plata cotizației nu va fi înregistrată în evidența Filialei București.

Arhitecții și conductorii arhitecți cu drept de semnătură și având cotizația achitată la zi beneficiază gratuit de asigurare profesională (7000 € limita răspunderii pe perioada asigurată și pe eveniment pentru arhitecți și 4000 € limita răspunderii pe perioada asigurată și pe eveniment pentru conductori arhitecți) și de posibilitatea extinderii contra-cost a asigurării pe proiect, la cerere, în aceleași condiții negociate pentru asigurarea de bază.

Vă reamintim că și în acest an O.A.R. București, dorind să ajute părinții arhitecți, suportă din fonduri extrabugetare, la cerere, cotizația părintelui aflat în concediu, conform procedurii descrise în documentul anexat. 

Acest mesaj se adresează NUMAI membrilor care NU au achitat cotizația pe anul 2020