Prima paginăAnunțuriiunie 2020 › Anunț servicii de proiectare 02.06.2020
2 iunie 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 02.06.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

-----------------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară  Pavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541, Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770.

       Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1149341  din 27.05.2020] – 2020-I-541+2020-I-2770 - STUDII GEOTEHNICE verificate Af pentruPavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541, Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770.

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Pavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541;

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770.

-----------------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară  Realizarea unui pilon metalic zăbrelit autoportant, în cazarma 979 Bacău, cod proiect 2020 – I –  979, Realizare remiză A.Î.I. încălzită în cazarma 1343 Măgura, cod proiect 2020 – I –  1343.

       Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1149338  din 27.05.2020] – 2020-I-979+2020-I-1343 - STUDII GEOTEHNICE verificate Af pentruRealizarea unui pilon metalic zăbrelit autoportant, în cazarma 979 Bacău, cod proiect 2020 – I –  979, Realizare remiză A.Î.I. încălzită în cazarma 1343 Măgura, cod proiect 2020 – I –  1343.

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Realizarea unui pilon metalic zăbrelit autoportant, în cazarma 979 Bacău, cod proiect 2020 – I –  979;

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Realizare remiză A.Î.I. încălzită în cazarma 1343 Măgura, cod proiect 2020 – I –  1343.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară Realizarea rețelei de hidranți exteriori în cazarma 940, cod proiect 2020-I-940; Pavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541 și Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770”.

         Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV11490332  din 27.05.2020] - ”940 + 541+ 2770 - STUDII TOPOGRAFICE pentru: Realizarea rețelei de hidranți exteriori în cazarma 940, cod proiect 2020-I-940; Pavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541 și Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770

”.

          Achiziția serviciului presupune:

elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Realizarea rețelei de hidranți exteriori în cazarma 940, cod proiect 2020-I-940;

elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Pavilioane remiză tehnică în cazarma 541 Pantelimon, cod proiect 2020-I-541;

elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Realizare pavilion nou –Corp gardă în cazarma 2770 Balotești, cod proiect 2020-I-2770.

            NOTĂ: Ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării crieriului de atribuire prețul cel mai scăzut  este obligat să prezinte  diplomele, atestatele și/sau autorizațiile (după caz) personalului propus, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor.

-----------------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  

Persoană de contact:

Daniela CROITORU
Telefon: 021.318.53.67/669
Birou achiziții

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.