Prima paginăAnunțuriaugust 2019 › Anunț servicii de proiectare 09.08.2019
9 august 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 09.08.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară "Asfaltare drum de acces în cazarma 2945 Moara Vlăsiei".

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1096429  din 07.08.2019] - Studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat Af, pentru proiectul de investiție imobiliară "Asfaltare drum de acces în cazarma 2945 Moara Vlăsiei"

Achiziția serviciului presupune:

elaborare a studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat Af, pentru proiectul de investiție imobiliară "Asfaltare drum de acces în cazarma 2945 Moara Vlăsiei"

------------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:
Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.