Prima paginăAnunțuriiulie 2019 › Anunț servicii de proiectare 29.07.2019
29 iulie 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 29.07.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (HeadquartersMultinationalCorps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562”.

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1094054  din 24.07.2019] - 562 - Studiu geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru: Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (HeadquartersMultinationalCorps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborare studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af ( conform anexe);

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru cazarmile 2633 Curtea de Argeș, 337 Medgidia, 2851 Slătinița, 776 Dancu, 361 Câmpulung Muscel.

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1094077  din 24.07.2019] - 2633/337/2851/776/361 - STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT DE VERIFICATOR DE PROIECTE ATESTAT AF pentru cazarmile 2633 Curtea de Argeș, 337 Medgidia, 2851 Slătinița, 776 Dancu, 361 Câmpulung Muscel.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborare studii geotehnice, verificate de verificator de proiecte atestat Af ( conform anexe);

----------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Auditului energetic, cod CPV 71314300-5,  pentru: Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562.

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1094063  din 24.07.2019] - 562– AUDIT ENERGETIC pentru: Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562

Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea auditului energetic pentru stabilirea performanței energetice și creșterea performanței energetice și emiterea certificatului de performanță energetică pentru pavilioanele A1, F, G, M, S și I din cazarma 562 Sibiu pentru proiectul de investiție imobiliară „Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562”

------------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:
Daniela Croitoru
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.