Prima paginăAnunțuriiunie 2019 › COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII „PAVILIONUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI LA EXPO 2020 DUBAI”
7 iunie 2019 • Profesional

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII „PAVILIONUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI LA EXPO 2020 DUBAI”

Ordinul Arhitecților din România împreună cu Filiala București a O.A.R. și Anuala de Arhitectură București au bucuria de a anunța lansarea Concursului de Soluții „Pavilionul Național al României la EXPO 2020 Dubai”.

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea realizării Pavilionului Național al României la Expo 2020 Dubai  pentru atribuirea contractului de proiectare și curatoriat.

România își propune să participe la Expoziția Mondială 2020 din Dubai cu un pavilion expozițional care să găzduiască timp de șase luni activități specifice unei expoziții internaționale: evenimente artistice și diplomatice, expoziție permanentă și expoziții temporare, acțiuni de dialog intercultural și de ospitalitate.

Tema Expoziției 2020 Dubai este „Conectând mințile, creăm viitorul” (Connecting Minds, Creating the Future) și dorește să afirme o nevoie globală de colaborare pentru a inspira generațiile viitoare în a dezvolta parteneriate între organizații, sectoare de activitate și diverse locuri geografice precum și pentru a se putea adresa mai bine nevoilor unei lumi în continua schimbare.

Pentru a dezvolta tema principală au fost alese trei subteme: oportunități, mobilitate și sustenabilitate. Ele formează de altfel și cele trei secțiuni fizice ale expoziției, care are un plan tripartit. România a optat pentru secțiunea sustenabilitate, unde va construi un pavilion național.

Autoritatea contractantă este Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București a O.A.R., Anuala de Arhitectura București, cu girul Ordinului Național și cu respectarea standardelor Uniunii Internaționale a Arhitecților. Concursul vizează stabilirea unei soluții arhitecturale pentru clădirea pavilionului, a unui concept expozițional și a unor elemente de identitate vizuală.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. Daniel Savu – secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

2. Daniela Elena Prelipcean - șef serviciu, Ministerul Turismului

3. arh. Dan Marin - Ministerul Culturii și Identității Naționale

4. Gabriela Mihaela Voicilă – secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat

5. Florin Constantinescu - Ministerul Tineretului și Sportului

6. Camelia-Elena Marinescu - consilier superior, Direcția generală Transfer și Infrastructură CDI,  Ministerul Cercetării și Inovării

7. arh. Șerban Țigănaș – Secretar General al Uniunii Internaționale a Arhitecților

8. arh. Marian Moiceanu – rector al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

9. arh. Tomnița Florescu – viceprimar, Primăria Municipiului București

10.   arh. Adrian Zerva – președinte Asociația Societăților de Arhitectură din România

11.   arh. Gheorghe Pătrașcu – Uniunea Arhitecților din România

12.   arh. Ileana Tureanu – președinte Uniunea Arhitecților din România

13.   arh. Emil Ivănescu – președinte Filiala Teritorială București, Ordinul Arhitecților din România

14.   arh. Alexandru Ghilduș – Uniunea Artiștilor Plastici

15.   arh. Alexandru Găvozdea – președinte, Ordinul Arhitecților din România

16.   arh. Irina Cristea – arhitect

17.   arh. Maximilian Zielinski – arhitect

18.   Monica Gheorghiță – secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe

19.   Mihail Doru Dediu – comisarul general al Secțiunii Române la Expo 2020 Dubai

Membri supleanți:

20.   Chitic Mihaela, consilier, UPEM/ MAE

21.  Cristina Catai, consilier ministru, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

22.   Raluca Anghel - consilier evaluare examinare în cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare externă, Ministerul Turismului

23.   Arh. Ilinca Păun Constantinescu - Ministerul Culturii și Identității Naționale

24.   Claudiu Ionescu - director Direcția Implementare Proiecte Promovare Export, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat

25.   Laura Pavel - consilier Ministerul Tineretului și Sportului

26.   Alexandra Vancea - consilier, Direcția Relații Europene și Internaționale, Ministerul Cercetării și Inovării

27.   Arh. Vlad Sebastian Rusu – Ordinul Arhitecților din România

28.   Ștefan Simion - Ordinul Arhitecților din România

29.   Cristian Cutaș, comisar general adjunct Expo Dubai 2020, UPEM/MAE

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de

170 000 de USD, exclusiv TVA 

Premiul II:  7000 (USD)

Premiul III: 3000 (USD)

Mențiunea 1: 1000 (USD)

Mențiunea 2: 1000 (USD)

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului

data publicării în SEAP

Data limită primire întrebări Runda 1

21 iunie 2019

Data limită răspuns întrebări Runda 1

26 iunie 2019

Data limită primire întrebări Runda 2

3 iulie 2019

Data limită răspuns întrebări Runda 2

8 iulie

Data limită Predare proiecte

18 iulie 2019

ora 16:00

Analiză preliminară proiecte

(verificare comisie tehnică)

19-20 iulie 2019

Jurizare proiecte

22 - 24 iulie 2019 

Anunț oficial câștigător 

(conferință de presă cu juriul)

25 iulie 2019

Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiției

25 iulie 2019

Data limită depunere contestații

10 zile de la publicarea anunțului

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

https://www.oar.archi/ro/concursuri/pavilionul-national-al-romaniei-la-expo-2020-dubai

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

Întrebările privind competiția vor fi transmise pe pagina oficială a competiției la secțiunea ”Am nevoie de lămuriri – adaugă o întrebare”.

_____________________________

Contact de Presă:

Iulia CUCU

e-mail: concursuri@oar.archi
tel: (+4) 021.31. 26.34
tel: (+4) 0730.092.199