Prima paginăAnunțuriiulie 2018 › Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 12.07.2018
18 iulie 2018 • Agenda O.A.R. București

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 12.07.2018

SINTEZA CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL

joi 12 iulie 2018, ora 14:00

Întâlnirea de lucru a membrilor Consiliului de Conducere Teritorial a vut loc joi 12 iulie 2018, începând cu ora 14:00, și a avut ca tema prezentarea ”Strategiei Filialei București cu privire la acțiunile care privesc legislația specific și regulamentele” susținută de arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte legislație.

La reuniune au participat: arh. Emil Ivănescu, președinte, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte, arh. Irina Meliță, vicepreședinte, arh. Ana Maria Zahariade, vicepreședinte, arh. Cătălin Berescu, trezorier, arh. Matei Bogoescu, arh. Monica Iacovenco,, arh. Robert-Eugen Zotescu, arh. Bogdan Andrei Fezi, arh. Maria Iulia Stanciu, arh. Raluca Vișinescu, arh. Daniel Baciu, arh. Smaranda Baciu, arh. Horia Bejan, arh. Bogdan Udrescu, arh. Stelian Alexandru Constantinescu, arh. Michaela Gafar, arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv

În deschiderea ședinței, arh. Daniel Baciu a prezentat o cercetare de piață pe care a realizat-o cu scopul de a identifica o soluție software și hardware care să permită consemnarea automată a tuturor ședințelor ținute în sediul OAR București.

În continuare, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte cu legislația, a prezentat propunerea sa privind activitatea filialei București a OAR în ceea ce privește legislația, reglementările tehnice, birocrația, etc. Ca mod de lucru în interiorul organizației, arh. Andrei Fenyo a propus înființarea unui sistem de colectare a problemelor, informațiilor, nemulțumirilor, ceea ce se poate face printr-o platformă online/secretariat/departament de comunicare, și prin reprezentanții OAR. În situația când apar solicitări imediate neprevăzute, pentru că demersul care presupune o consultare în interiorul organizației este prea greoi, consideră că este necesar un grup de lucru pe legislație, format din vicepreședinții pe legislație dublați de un aparat de asistență juridică care să aibă posibilitatea de a avea reprezentanți în interiorul consiliilor și din partea societății civile, etc. Arh. Andrei Fenyo consideră că ar trebui ca în OAR să existe un grup de acțiune care să identifice nevoile și beneficiile partenerilor și ale organizației și să propună un plan de acțiune. Concret, au fost enumerate o serie de instrumente de lucru care pot deveni precursori pentru propuneri legislative – este vorba despre micro-regulamente, elaborate inițial cu caracter de recomandare, care să se constituie în ghiduri de bună practică pentru situațiile cele mai des întâlnite de interacțiune între mediul construit și utilizatori, administratorii,  planificatorii și dezvoltatorii acestuia. În paralel cu acestea, arh. Andrei Fenyo a propus și elaborarea unor standarde ale OAR București care să reprezinte un etalon de calitate în ceea ce privește atât activitatea curentă a arhitecților cât și relația arhitecți – funcționari publici și dezvoltarea unor aplicații online cu rol de simplificare a comunicării dintre actorii implicați în procesele de dezvoltare a orașului.

Arh. Andrei Fenyo a prezentat, de asemenea, o propunere de grafic de implementare a acestor măsuri.

Arh. Bogdan Fezi a adus în atenția Consiliului de Conducere Teritorial o inițiativă legislativă care vizează eliminarea obligativității obținerii autorizației de construcție pentru eliminarea pereților interiori de compartimentare care, în opinia dânsului, ar avea consecințe negative. De asemenea, arh. Bogdan Fezi a menționat și introducerea obligativității elaborării de PUD-uri solicitată de Primăria Sectorului 1, punând accentul pe necesitatea formulării unui punct de vedere oficial al OAR București în această privință.

Deși măsura este temporară, în vigoare până la elaborarea PUZ-ului coordonator al Sectorului 1, membrii prezenți au fost de acord că această situație trebuie monitorizată. Mai mult decât atât, arh. Emil Ivănescu, președintele Filialei București a OAR, a reiterat importanța menținerii dialogului cu arhitecții-șefi, pe chestiunea de față și nu numai. OAR București susține instituția Arhitectului Șef și va face toate eforturile pentru a colabora cu administrația. În perioada aceasta, OAR București a inițiat o serie de discuții pentru definitivarea unor parteneriate cu trei primării de sector și cu Primăria Municipiului București. Parteneriatele de bună colaborare vor deschide drumul pentru realizarea unor acțiuni tematice comune între filială și administrație pe teme diverse, inclusiv legislație și profesie.

Arh. Robert Zotescu, în continuarea ideii dlui. arh. Andrei Fenyo, a propus elaborarea unor standarde ale filialei – ghiduri de întocmire și redactare a documentațiilor pentru diversele căi de autorizare care să vină în sprijinul arhitecților membri ai filialei OAR București care sunt adesea puși în fața unor cerințe neunitare din partea administrației publice, dar și a funcționarilor publici cărora le lipsește uneori competența de specialitate.

Arh. Ana Maria Zahariade a adus în discuție propunerea legislativă care vizează eliminarea timbrului de arhitectură și a informat Consiliul de Conducere Teritorial asupra faptului că departamentul juridic al Ordinului Arhitecților lucrează la un răspuns oficial în această privință.

Arh. Raluca Vișinescu a adus în discuție importanța menținerii dialogului cu Inspectoratul de Stat în Construcții și cu celelalte instituții ale statului implicate în domeniul construcțiilor, ocazie cu care arh. Iulia Stanciu a remarcat slaba reprezentare a OAR București în administrația publică – CTATU, CZMI, etc.

În finalul ședinței, membrii Consiliul de Conducere Teritorial  au evidențiat necesitatea adaptării organigramei O.A.R. București la scopurile pe care noua legislatură și le-a fixat. De asemenea, a fost discutat programul de lucru al filialei pentru luna august 2018.

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.

17 iulie 2018

Consiliul de Conducere al OAR București