Prima paginăAnunțuriiulie 2018 › Solicitare identificare meșteri, Grup rural al OAR (Harta Meșterilor în Construcții)
18 iulie 2018 • Profesional

Solicitare identificare meșteri, Grup rural al OAR (Harta Meșterilor în Construcții)

Stimați colegi,

Transmitem alăturat solicitarea Grupului Rural al OAR pentru identificarea produselor locale și a meșterilor activi și inactivi din domeniul construcțiilor și a produselor lor cunoscute din experiența proiectelor realizate de dumneavoastră.

Cu stimă,

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

------------------------

Stimați colegi și colaboratori,
Grupul de lucru RURAL al Ordinului Arhitecților din România a inițiat anul acesta Proiectul Prioritar strategic al OAR - "Cartarea meseriilor tradiționale și emergente și a produselor derivate din domeniul construcțiilor din România", proiect care va fi definitivat până la sfârșitul anului 2018.Vă solicităm sprijinul în identificarea produselor locale și a meșterilor activi și inactivi din domeniul construcțiilor (și a produselor lor) de care aveți cunoștință din experiența proiectelor pe care le-ați realizat.

Lista cu ocupații posibile ale meșterilor: dulgher, cărămidar, coșar, pietrar, fierar, mozaicar, sculptor lemn, sobar, sticlar, stucaturist, meșter acoperiș stuf, șițar, tâmplar, tencuitor, tinichigiu, țiglar, zidar, zugrav, vărar etc. și produse posibile: țiglă, cărămidă, șindrilă/șiță/draniță, tâmplărie: ferestre, uși, porți, sticlă manuală, vitralii, tencuială, tablă, dulgherie: pardoseală lemn, terase lemn, verande, scări, balustrade,  termoizolație lână, termoizolație cânepă, termoizolație celuloză, feronerie: balamale tâmplărie, balustrade, garduri, porți, var, acoperiș stuf, acoperiș paie etc. Proiectul are un prim scop educativ: familiarizarea arhitecților, a beneficiarilor proiectelor de arhitectură și a publicului larg cu  tehnica de producere a materialelor tradiționale și a celor derivate din acestea, prin promovarea acestora. Pe termen lung, proiectul urmărește protejarea arhitecturii tradiționale a satelor și a peisajului cultural agresat de „arhitectura de import” și ameliorarea colaborării dintre proiectant și executanți, relație care a suferit în urma desființării școlilor de meserii; aceasta înseamnă un plus de experiență și pentru executanți, dar și pentru arhitect. Totodată, proiectul sensibilizează o comunitate locală în privința valorii propriului patrimoniu și a necesității îmbunătățirii confortului de locuire prin folosirea/refolosirea resurselor locale.De asemenea, arhitectura ecologică a căpătat un avânt în mediul rural fiind nevoie să fie sprijinită într-un mod coerent. Aceasta derivă dintr-un nou mod de viață bazat pe principiul dezvoltării durabile prin îmbunătățirea confortului de locuire, respectul pentru mediu și o viață mai sănătoasă prin folosirea/refolosirea resurselor locale de construcție pentru noi alcătuiri și elemente arhitecturale ale construcțiilor. Termoizolația din lână sau cânepă, foliile din textile naturale, pereți din împletituri sau baloți de paie sunt doar câteva exemple de produse care necesită o oarecare tehnologizare și vor genera prin aceasta meserii emergente. Maparea lor devine în acest context iminentă.Intervențiile recente asupra patrimoniului cultural imobil au evidențiat ca problemă principală lipsa identificării din partea arhitecților a unor resurse adecvate pentru punerea în operă a proiectelor. Slaba informare și comunicare, au făcut ca cei mai mulți arhitecți și beneficiari nu identifice într-un mod eficient echipa sau persoana potrivită pentru realizarea proiectelor deși în cele mai multe cazuri acestea există.Crearea unei baze de date și maparea acestor resurse reprezintă o necesitate iminentă. Astfel, promovarea prin mapare a resurselor locale tradiționale poate sprijini și contribui decisiv la stabilirea unei paradigme moderne în domeniul conservării și restaurării patrimoniului, aliniată la practicile europene și la respectarea principiilor de conservare și restaurare așa cum sunt menționate în cartele internaționale de profil, în special a principiului autenticității și a reversibilității intervenției.

Ordinul Arhitecților din România nu va publica datele primite decât cu acordul prealabil al meșterilor și producătorilor pe care îi vor contacta colegii arhitecți implicați în acest proiect: 

1. arh. Veronica Vaida - județele Sibiu, Mureș, Brașov, Hunedoara, Alba, Timiș, Caraș-Severin, Harghita, Covasna - veronica.vaida@hartamesterilorconstructii.ro 

2. arh. Laura Zaharia - județele Maramureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Arad, Satu Mare, Cluj, Sălaj  - laura.zaharia@hartamesterilorconstructii.ro 

3. arh. Marina Gingirof - județele Buzău, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Tulcea, Constanța, Brăila, Călărași - marina.gingirof@hartamesterilorconstructii.ro 

4. arh. Alexandra Mihailciuc  - județele Dolj, Mehedinti, Gorj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, , Ilfov - alexandra.mihailciuc@hartamesterilorconstructii.ro

Mai jos aveți câteva informații legate de activitatea noastră:

- prezentarea activității noastre de până acum:https://www.facebook.com/Grupul-RURAL-232072660926162

- linkul de la care pot fi descărcate documentațiile la care lucrăm, și anume, Ghidurile de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural: https://www.oar.archi/despre-oar/publicatii-si-documente-oar 

Mulțumim anticipat! 

Cu prietenie,

Arh. Marina Gingirof
Co-coordonator proiecte GLR al OAR