Prima paginăAnunțurioctombrie 2017 › Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
30 octombrie 2017 • Agenda O.A.R. București

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Stimați colegi,

Vă informăm că reprezentanții OAR au participat  la lucrările Comisiei pentru elaborarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) organizată de MDRAPFE. Ministerul a transmis către OAR documentul de lucru atașat în vederea colectării de observații și amendamente.

Precizăm că pentru detalii suplimentare privind acest demers puteți consulta site-ul OAR:

http://oar.archi/actualitate/participarea-oar-la-reuniunea-comisiei-pentru-elaborarea-tezelor-prealabile-ale-codului-atuc-si-consultarea-membrilor

Transmitem documentul de lucru cu rugămintea de a formula observațiile și propunerile dumneavoastră, a le înscrie în tabelul atașat și a le transmite la adresa contact@oar-bucuresti.ro până în data de 5 noiembrie 2017.

Observațiile primite vor fi centralizate la filială și transmise către OAR în data de 6 noiembrie 2017 conform solicitării.

Cu stimă,

30 octombrie 2017

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

-------------------------

Bună dimineața, stimați colegi,
În urma participării reprezentanților OAR la reuniunea Comisiei pentru elaborarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), organizată de MDRAPFE în data de 25 octombrie 2017, reprezentanții MDRAPFE au transmis documentul de lucru privind tezele prealabile ale CATUC (atașat), în vederea colectării și centralizării de observații și amendamente.

Pentru detalii suplimentare privind structura propusă și tematicile reglementate de CATUC, precum și implicarea OAR în acest demers vă rugăm să consultați site-ul OAR (link: http://oar.archi/actualitate/participarea-oar-la-reuniunea-comisiei-pentru-elaborarea-tezelor-prealabile-ale-codului-atuc-si-consultarea-membrilor  ) și minuta ședinței (atașată).

Prin urmare, vă rugăm să consultați și să diseminați documentul de lucru și tabelul atașat, în vederea colectării eventualelor observații și/ sau amendamente ale membrilor, cu privire la documentul de lucru.  

Pentru o bună organizare, vă rugăm ca în măsura posibilităților, să colectați observațiile membrilor și să transmiteți câte un singur tabel cu observații centralizat la nivelul fiecărei filiale. Toate observațiile trebuie să fie incluse în tabelul atașat, în format editabil și să fie trimise către office@oar.archi, până la data de 6 noiembrie, astfel încât să poată fi centralizate, analizate și transmise de OAR către MDRAPFE până la data de 8 noiembrie.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

Iulian Țepure

Secretar


Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi


Fișiere atașate: