Prima paginăAnunțurioctombrie 2017 › Agenda legislativă OAR București 2017
20 octombrie 2017 • Agenda O.A.R. București

Agenda legislativă OAR București 2017

Am rugat-o pe colega noastră, doamna arh. Michaela Gafar - căreia îi mulțumim și pe această cale - să facă un bilanț de etapă al acțiunilor concrete ale OAR în domeniul legislației proiectării.

Iată cum stau lucrurile astăzi:

1. Legea 50 și OUG 100 privind autorizarea construcțiilor

Participare activă a OAR, cu propuneri, la ședințele în care s-a discutat OUG 100, în cadrul Parlamentului României, în scopul aprobării OUG 100/ 2016

Date fiind numeroasele solicitări de modificare a prevederilor OUG, MDRAPFE a propus abrogarea OUG și a promis că în timp foarte scurt va lansa o nouă propunere pentru Legea Autorizării.
S-a format o comisie pe lângă minister, condusă de reprezentanți ai acestuia, respectiv Secretar de Stat Ciprian Roșca și director adjunct Marin Cotescu, din care au făcut parte arhitecți șefi, reprezentanți ai Asociației Municipiilor, Consiliilor județene, ISC, deputați și senatori din toate partidele politice. Din partea OAR au luat parte Michaela Gafar și Bogdan Bogoescu, iar din partea RUR, Florentina Iugan.

Au avut loc 11 ședințe, cu o durată medie de 10-12 ore.

Legea s-a rescris, reordonându-se capitolele, eliminându-se unele prevederi depășite sau generatoare de confuzii, respectiv solicitări absurde sau generatoare de birocrație inutilă.

S-a obținut o prevedere mai coerentă, dar care din păcate nu rezolvă problemele autorizării în România și nu are curajul să impună o abordare modernă, europeană asupra procesului, abordare bazată pe responsabilitate și nu pe control, așa cum a fost ea prezentată de OAR în cadrul Comisiei pentru scrierea tezelor codului ATUC în cursul anului 2016, și acceptată de membrii acesteia.

OAR a făcut multe propuneri în cadrul acestor sesiuni de lucru, printre care aceea cu privire la specificarea în lege ca proiectele de construcții civile să fie conduse de pe poziția de șef de proiect exclusiv de către un arhitect.

În acest moment, legea se află la minister. Se intenționează lansarea ei în circuitul de aprobare, având ca obiectiv sfârșitul acestui an.

2. Contractul-cadru de proiectare

OAR a fost invitat de către MDRAPFE în luna iunie la consultări privind contractele-cadru de proiectare , execuție și proiectare + execuție, pe care ministerul dorește să le lanseze pentru investiții din fonduri publice.

Reprezentantul OAR la aceste consultări a fost arh. Michaela Gafar.

Propunerile ministerului au fost în sensul cesionării totale a dreptului de autor -moral și patrimonial-al proiectantului, recte al arhitectului, astfel încât, conform declarațiilor explicite ale reprezentanților ministerului, autoritatea publică să poată dispune complet de proiect, atribui cui dorește în oricare dintre faze, modifica sau reproduce unde și de câte ori se consideră oportun.

Reacția OAR la aceste propuneri a fost categorică, așa că reprezentanții ministerului s-au repliat și au revenit cu o propunere modificată a contractului-cadru, prin care se limitează cedarea dreptului la cel patrimonial și nu și la cel moral.

Observațiile și solicitările OAR nu s-au limitat la acest punct, ele referindu-se și la elemente privind conținutul documentelor predate, responsabilitatea față de documentația predată și avizată respectiv la diverse solicitări considerate oneroase, ca de exemplu dublarea garanțiilor contractului prin solicitarea de GBE în valoare de 10% din contract dar și de asigurare profesională la nivelul întregii valori de execuție.

Din păcate, propunerile ministerului conduc, în ciuda faptului că legea solicită o responsabilizare cât mai mare a proiectantului, la practici care în fapt disipează răspunderile și anulează orice fel de creativitate sau performanță, condamnându-ne definitiv la mediocritate.

În acest moment nu s-a lansat de către minister o propunere finală asupra acestui tip de contract.

3. HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor – observații la propunerile transmise de către OAR

Reprezentanții OAR au participat, alături de FPSC (Federația Patronatelor în Construcții) la conceperea unui material transmis către decidenții politici, care să evidențieze principalele probleme cu care se confruntă domeniul proiectării și construcțiilor.

În ceea ce ne privește, s-au evidențiat:

- Sensul eronat în care legiuitorul definește Studiul de Fezabilitate
- Necesitatea redefinirii fazelor de proiectare;
- Eliminarea standardelor de cost artificial fixate și depășite;
- Regândirea în întregime a întregului proces de autorizare;
- Corelarea legislației;
- Definirea erorii de proiectare și delimitarea răspunderii proiectanților;
- Înființarea unui minister al lucrărilor publice, cu autoritate, resurse și competențe adecvate.

20 octombrie 2017

arh. Ana Maria Goilav
Vicepreședinte OAR București