Prima paginăAnunțuriianuarie 2017 › Chestionar Stagiu OAR
9 ianuarie 2017 • Agenda O.A.R. București

Chestionar Stagiu OAR

Stimați colegi,

Transmitem alăturat invitația OAR de a răspunde până în 05.02.2017 la chestionarul privind „Stagiul” care poate fi accesat la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKgoCX2k5mRXXyg3Upnn-v8Bm_jTjClqnFCmTapptYfY-hw/formResponse

Chestionarul se adresează în primul rând îndrumătorilor de stagiu, arhitecților stagiari și tinerilor arhitecți care urmează să se înscrie ca stagiari în OAR.

Răspunsurile dumneavoastră vor sta la baza modificării modalităților de efectuare a stagiului în România în scopul îmbunătățirii procesului de dobândire a dreptului de semnătură.

Cu stimă,

09 ianuarie 2017

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

---------------------------

Ordinul Arhitecților din România lansează un nou chestionar ce vizează de această dată Stagiul. Chestionarul este adresat atât îndrumătorilor de stagiu, arhitecților stagiari cât și celor care nu s-au înscris până la acest moment la stagiu și va fi disponibil spre completare până la data de 05.02.2017.

Punctul dumneavoastră de vedere este foarte important și va sta la baza unor modificări ale modalităților de efectuare a stagiului în România cu scopul de a îmbunătăți procesul de dobândire a dreptului de semnătură. În acest sens Ordinul Arhitecților din România are nevoie de sprijinul dumneavoastră.

Răspunsurile la acest chestionar sunt anonime. Vă mulțumim pentru dedicarea a câtorva minute din timpul dumneavoastră pentru a-l completa!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKgoCX2k5mRXXyg3Upnn-v8Bm_jTjClqnFCmTapptYfY-hw/formResponse

Cu stimă,

Iulian Tepure

Secretar

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax:021 317 26 34,0728872150
e-mail: iulian.tepure@oar.archi
www.oar.archi