Prima paginăAnunțuriiunie 2016 › Noutăți UMPL iunie 2016
15 iunie 2016 • Profesional

Noutăți UMPL iunie 2016

Stimați colegi,

Transmitem, spre informare, discursul susținut de Av. Eric Thiry, Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale, cu prilejul celei de a 105-a sesiuni anuale a Conferinței Internaționale a Muncii - 7 iunie 2016, Palatul Națiunilor Unite, Geneva.

Cu stimă,

15 iunie 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv


Stimată Doamnă Președinte,

Stimate Domnule Președinte,

Vă transmitem, atașat, textul discursului Președintelui Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale-UMPL, Av. ERIC THIRY la a 105-a sesiune anuală a Conferinței Internaționale a Muncii.

Menționăm că Av. ERIC THIRY este Președintele Uniunii Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia-UNPLIB, asociație similară UPLR și un colaborator și susținător constant al dezvoltării relațiilor dintre UPLR pe de o parte și UNPLIB și UMPL pe de altă parte.

În discursul său, Av. ERIC THIRY a evidențiat rolul deosebit de important al profesioniștilor liberali pe piața muncii fiind un important angajator prin asigurarea de locuri de muncă pentru salariați.

Totodată, Av. ERIC THIRY a exprimat sprijinul pe care Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale îl acordă Organizației Internaționale a Muncii în realizarea obiectivelor sale, a căror îndeplinire se răsfrânge pozitiv și asupra dezvoltării activității profesioniștilor liberali.

Președintele ERIC THIRY reiterează caracterul de mici întreprinzători al profesioniștilor liberali și evidențiază importanța potențialului lor antreprenorial cu consecințe benefice asupra evoluției pieței muncii și asigurarea unui trai decent pentru un mare număr de salariați.

Discursul Președintelui UMPL a fost deosebit de apreciat de asociațiile de profesii liberale la nivel european și mondial, reprezentând o luare de poziție într-o problemă cheie, de mare actualitate și anume locurile de muncă.

Cu deosebită considerație,

Nicolae Mirică

Secretar General


Fișiere atașate: