Prima paginăAnunțuriaprilie 2016 › Sinteza Colegiului Director al Filialei București a O.A.R. - marți 5 aprilie 2016
11 aprilie 2016 • Agenda O.A.R. București

Sinteza Colegiului Director al Filialei București a O.A.R. - marți 5 aprilie 2016

Colegiul Director OAR Filiala București, marți 5 aprilie 2016

Au participat:

1. A avut loc prima întâlnire a Colegiului Director Teritorial cu arhitecții șefi ai Capitalei, dintr-o serie de mai multe întâlniri de lucru inițiată de OAR București, având ca obiectiv formularea unor propuneri concrete care să fie adresate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în scopul armonizării pachetului legislativ în domeniul construcțiilor și urbanismului.

Au răspuns invitației: arh. Adrian Bold - Arhitect-șef al Capitalei, arh. Andrei Marinescu – Arhitect-șef al Sectorului 1, arh. Ștefan Călin Dumitrașcu – Arhitect-șef al Sectorului 3, arh. Marcel Florentin Bera – Arhitect-șef al Sectorului 6. Invitat: arh. Michaela Gafar, Grup de lucru legislație al O.A.R.

Arh. Bogdan Bogoescu a subliniat nevoia existenței, la nivelul administrației locale, a unor echipe de referenți profesioniști care să gestioneze relația cu petenții în așa fel încât arhitecții să aibă un partener în primării. Au fost aduse în discuție codurile urbanismului și ale construcțiilor, aflate în prezent în elaborare. Arh. Bogoescu a menționat utilitatea pe care ar avea-o o platforma GIS care ar face posibilă eliberarea online a Certificatelor de Urbanism. 

Arhitectul șef al Capitalei, Adrian Bold, a subliniat importanța armonizării legislației naționale cu cea europeană. Au fost menționate blocajul existent în discuția cu ministerele de resort și necesitatea obiectivizării relației dintre administrație și arhitecți prin intermediul unor proceduri care să fie aplicate ad-literam. O soluție pentru atingerea scopului de eficientizare și îmbunătățire a proiectării urbane ar putea fi, potrivit Arhitectului-șef, crearea unei instituții de resort cu atribuții clare în acest sens. Cu privire la posibilitatea obținerii online a Certificatului de Urbanism, arh. Bold a admis utilitatea acestui demers, precum și a transferului în variantă electronică a arhivei Primăriei Generale.

Andrei Marinescu, Arhitect șef sect.1, s-a referit la incoerența legislativă, respectiv numărul prea mare de modificări și completări pe care actele legislative le suferă în perioade scurte de timp, considerând oportună unificarea Legii nr. 50/1991 cu Legea nr. 350/2001 într-un singur act normativ unitar, evitându-se astfel contradicțiile și incoerențele. 

Ștefan Călin Dumitrașcu, Arhitect șef sect.3, a identificat ca problemă esențială a administrației publice actuale prezența neprofesioniștilor în funcții cu atribuții în avizarea documentațiilor de arhitectură și urbanism; de aceea consideră necesară o lege a profesiunii care să reglementeze studiile superioare obligatorii în domeniu, precum și un nivel de salarizare corespunzător cu responsabilitățile acestor posturi, încurajându-se astfel performanța. Arh. Bogdan Bogoescu a propus introducerea unui stagiu obligatoriu în administrația publică a studenților facultăților de urbanism. 

Arh. Michaela Gafar a subliniat necesitatea reglementării obiectului unic de activitate de arhitectură pentru societățile comerciale care desfășoară activități de proiectare, fapt ce ar asigura o calitate mai ridicată a activității de proiectare.

Introducerea procedurii de autorizare tacită a fost în unanimitate considerată inoportună și periculoasă, având în vedere numărul foarte mare de documentații depuse și lipsa de personal.

De asemenea, s-a discutat problema perioadei de valabilitate a documentațiilor de urbanism, soluția unanim agreată fiind aceea ca PUD-urile și PUZ-urile să rămână valabile până la avizarea altor documentații care să le modifice prevederile.

2. Arh. Bogdan Bogoescu, membru în Comisia de Atestare a Dreptului de Semnătură, a prezentat modul de desfășurare a Sesiunii de Atestare a Dreptului de Semnătură - Martie 2016. Unul dintre aspectele atinse a privit timpul mai lung – aproximativ 30 de minute – ce va fi alocat examinării fiecărui candidat în parte.

3. Colegiul Director Teritorial a aprobat în unanimitate susținerea demersului Ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu, privind subscripția publică națională pentru achiziționarea de către statul român a lucrării lui Constantin Brâncuși „Cumințenia Pământului”.

4. Membrii Colegiului Director au aprobat următoarele:

5. A fost discutată situația Casei Enescu din Mihăileni, jud. Botoșani, a cărei refacere este coordonată de O.A.R. București. Pentru finalizarea lucrării mai sunt necesari 8000 de lei.

6. S-a discutat încheierea contractelor cu principalii distribuitori pentru lucrarea, „București – Arhitectura. Un ghid adnotat”, autori Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat.

7. Contul deschis pentru colectarea de fonduri destinate sprijinirii victimelor incendiului din Clubul Colectiv va fi închis, banii vor fi donați răniților aflați încă în tratament.

Consemnarea detaliată a ședinței poate fi consultată la secretariatul O.A.R. București.

Arh. Mihai Medvedovici – asistent comunicare, O.A.R București


Sinteze reuniuni colegiu →