Prima paginăAnunțurimartie 2016 › Reuniunea Consiliului de Conducere O.A.R. București, 17 martie 2016
22 martie 2016 • Agenda O.A.R. București

Reuniunea Consiliului de Conducere O.A.R. București, 17 martie 2016

Reuniunea Consiliului Teritorial a fost statutară, fiind prezenți 15 din cei 22 de membri.

În cea de a doua parte a ședinței a fost prezentă, la invitația O.A.R. București, o delegație reprezentând grupul de inițiativă AUDP, formată din arh. Adrian Ibric, arh. Yvonne Toader, arh. Raluca Zaharia, arh. Raluca Buzdugan, arh. Elena Stoian și arh. Cătălin Iclozan.

1.
Membrii Consiliului Teritorial au aprobat în unanimitate inițiativa Colegiului Director Teritorial privind demersurile care urmează sa fie întreprinse pentru constituirea unui centru de planificare urbană strategică a Municipiului București. 2.
A fost aprobată organizarea unor dezbateri strict profesionale privind PIDU Zona Centrală. Filiala București a O.A.R. va continua demersurile pentru organizarea de concursuri publice pentru cele ~80 de proiecte neatribuite cuprinse în PIDU.

3.
S-a aprobat participarea Filialei București a O.A.R. la organizarea, alături de P.M.B., a concursului pentru Piața Matache. Participarea Filialei va fi condiționată însă de respectarea următoarelor puncte:
- reconstrucția Halei prin restituire, conform concluziilor desprinse în ședința Consiliului Teritorial din 7 august 2014 la care a participat, ca invitat, arh. Hanna Derer, autoarea Studiului Istoric Hala Matache Măcelaru;
- volumul va fi independent lăsând libere toate fațadele Halei;
- amplasarea Halei se va face paralel cu str. Buzești, folosindu-se principiul de lentilă al compoziției urbane inițiale;
- se va preciza în temă condiția ca soluțiile propuse să permită ulterior legături organice cu țesutul urban existent.

4.
Au fost aprobate componența juriului și a Comisiei Tehnice pentru concursul având ca temă imobilul din str. Petre Crețu nr. 75, aflat în proprietatea Academiei Române.

5.
Au fost aprobate Programul de Dezvoltare Profesională Continuă și Regulamentul acestuia, prezentate de arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte O.A.R. București.

6.
A fost prezentat ultimul număr al revistei A&B, care va apărea în săptămâna 21-25 martie. Membrii Consiliului Teritorial au aprobat transformarea buletinului în revistă de opinie, noul format de 48 de pagini, mărirea tirajului la 3000 de exemplare și distribuirea acestuia inclusiv către administrația publică locală, ministere, instituții ale statului.

7.
Precizând că în cazul unui dezastru Bucureștiul nu are pregătite locuințe de urgență, arh. Cristina Olga Gociman a formulat propunerea ca O.A.R. București să se implice în inițierea unor campusuri de urgență. 8.
Arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte O.A.R. București, a prezentat propuneri privind membrii juriului expoziției de proiecte din cadrul Anualei 2016. De asemenea, s-a referit la premii, la preselecția proiectelor și expunerea lor în grădina Casei Universitarilor, la păstrarea mesajului „Construim Comunitatea” și la intenția de prezentare bilingvă a ediției 2016.

9.
Reprezentanții AUDP au fost invitați să prezinte membrilor Consiliului Teritorial propuneri concrete privind implicarea grupului în rezolvarea celor patru probleme prioritare selectate în ședința Colegiului Director Teritorial din 14 martie 2016. A fost discutată ideea constituirii unei baze de date legislative pentru arhitecți. Arh. Adrian Ibric se va implica în îmbunătățirea comunicării cu membrii Filialei iar arh. Raluca Zaharia va colabora cu grupul de lucru Organizare Concursuri.

22 martie 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Sinteze reuniuni colegiu →