Prima paginăAnunțurimartie 2016 › S-a prelungit termenul de înscriere pentru postul de PR până vineri 11 martie 2016, ora 14:00
2 martie 2016 • Agenda O.A.R. București

S-a prelungit termenul de înscriere pentru postul de PR până vineri 11 martie 2016, ora 14:00


Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România organizează concurs pentru ocuparea postului de colaborator PR. Sunt căutate persoane cu bune aptitudini de comunicare intra și extra-profesională. Responsabilitățile postului sunt descrise în Anexa la prezentul anunț.

Candidații se pot înscrie până vineri 11 martie 2016, ora 14:00.

CERINȚE ȘI COMPETENȚE

- studii universitare finalizate cu diplomă de licență sau master, în unul dintre domeniile profesiilor creative (arhitectură, urbanism, arte vizuale, etc.) sau științelor umane (drept, jurnalism, sociologie, psihologie, filologie, etc.);
- domiciliu sau reședință în București;
- gradul de ocupare a postului: timp parțial de lucru;
- mediul de lucru: ocazional punctul de lucru al Filialei Teritoriale București a O.A.R., deplasări pe teren;
- cunoștințe operare PC: Microsoft Office;
- foarte bună exprimare verbală și în scris, formală și informală, on și off-line;
- capacitate de interacțiune socială, deschidere culturală;
- cunoașterea foarte bună a limbii engleze, scris și vorbit;
- punctualitate;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- proactivitate, etică.

Constituie avantaje următoarele: studiile postuniversitare, un bun nivel de comunicare dobândit și demonstrabil prin activități anterioare, cunoașterea spațiului media autohton, minime cunoștințe de management website și Facebook, cunoștințe de operare în programe de prelucrare a imaginii (Photoshop, Corel, etc.) și eventual de proiectare (Autocad, Archicad, etc.).

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în două faze, selecția dosarelor și interviu, după cum urmează:
- 5 februarie 2016: anunț concurs;
- vineri 11 martie 2016, ora 14:00 (luni-joi, 8:30 - 17:00; vineri, 8:30 – 14:30): TERMENUL LIMITĂ pentru depunerea dosarelor la secretariatul Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România din str. Academiei nr. 18-22, Sector 1, București;
- 14-15 martie 2016: selecția dosarelor;
- 16 martie 2016: invitarea candidaților la interviu;
- vineri 18 martie 2016, ora 11:00: interviu la punctul de lucru al Filialei Teritoriale București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-22, Sector 1, București;
- luni 21 martie 2016: anunțarea câștigătorului concursului.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

- scrisoare de motivație (cel mult o pagină);
- curriculum vitae ;
- cel puțin o recomandare relevantă de la un fost angajator sau coordonator, de la o personalitate în domeniul comunicării, cu datele de contact;
- un articol despre PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană) Zona Centrală București, care să presupună, pe lângă prezentarea obiectivă a temei, oglindirea principalelor reacții din spațiul public: ale O.A.R., ale bucureștenilor, ale autorității publice, etc.; textul, care nu va depăși 1500 de cuvinte, poate fi însoțit de imagini;
- alte materiale considerate utile de către candidat (de exemplu, dosar de presă cu comunicate și articole pe teme de arhitectură, spațiu public/ civic, etc.);
- copie diplomă/diplome studii universitare și postuniversitare;
- copie carte de identitate.

Documentele din dosar se depun într-un exemplar în format tipărit și pe CD în format digital .jpg sau .pdf needitabil.
Candidații selectați în urma primei faze vor fi invitați să susțină interviul.

CRITERII DE SELECȚIE

Dosar:
- articolul își propune să probeze cunoștințele candidatului în domeniu, abilitatea de a se documenta, de a realiza analize și sinteze și de a le transmite cu acuratețe mai departe, atât publicului de specialitate cât și publicului larg, într-un limbaj adecvat; interesul pentru estetica redactării textului, evaluarea ponderii și a semnificației imaginii;

Interviu:
- interesul pentru problemele complexe ale Bucureștiului ce țin de arhitectură, urbanism, patrimoniu;
- capacitate de analiză și sinteză, discernământ;
- capacitatea de a transmite mesajul la publicul țintă;
- coerență în discursurile pe teme specifice și capacitatea de a evalua reacțiile interlocutorului.

Pentru relații suplimentare vă invităm să vă adresați Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România, la tel/fax: 021.303.92.26, 021.315.50.66, luni-joi, orele 8:30 - 17:00, vineri, orele 8:30 - 14:30.  2 martie 2016

arh. Ana-Maria Goilav
Vicepreședinte O.A.R. București

-- 
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro
 

 

 

 


ANEXĂ


COLABORATOR PR FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI A O.A.R.
RESPONSABILITĂȚI


- participă la redactarea planului anual de comunicare al Filialei Teritoriale București a O.A.R., împreună cu coordonatorul de comunicare și cu restul membrilor organizatorici și urmărește implementarea lui la nivelul filialei și al orașului;

- elaborează periodic rapoarte ale progresului proiectului de comunicare (obiective planificate, realizate, monitorizări de presă) și le prezintă coordonatorului de comunicare și forurilor de conducere ale O.A.R. București;

- identifică, deschide și gestionează relația cu partenerii de comunicare off și online, social media, persoane publice, organizatori evenimente; redactează acorduri de parteneriate media și facilitează, după caz, realizarea lor;

- urmărește actualizarea website-ului, a paginii de Facebook ale O.A.R. București și a website-ului Anualei de Arhitectură București cu informații pe care membrii echipei executive le pun la dispoziție;

- redactează newsletter sub forma unui pachet de informații structurate destinate membrilor filialei la sfârșitul zilei, ori de câte ori este cazul;

- asigură relația cu presa: stabilește și menține contacte cu publicații media de specialitate relevante; asigură prezența O.A.R. București în media electronice, scrise, video prin redactarea de comunicate, realizarea de interviuri, implicarea în organizarea de conferințe de presă, etc., în baza notificării coordonatorului de comunicare;

- oferă asistență în redactarea adreselor oficiale ale O.A.R. București;

- asigură promovarea evenimentelor O.A.R. București prin realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați și cu publicul, furnizarea informațiilor suplimentare, follow-up;

- participă la realizarea și implementarea comunicării evenimentelor legate de Anuala de Arhitectură București.

 

-- 
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro