Prima paginăAnunțurimartie 2016 › Informare privind elaborarea Regulamentului Local de Publicitate a municipiului București
1 martie 2016 • Agenda O.A.R. București

Informare privind elaborarea Regulamentului Local de Publicitate a municipiului București

În 2013 a fost promulgată Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate care prevede, prin art. 56, menținerea acestora pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2015. Conform prevederilor legale, implementarea se va realiza la nivelul fiecărei localități printr-un regulament de publicitate propriu, aprobat de Consiliul General sau Local.

Primăria municipiului București a inițiat întocmirea acestui regulament în 2013, fără a fi însă în prezent aprobat. Din punct de vedere legal, până la aprobarea regulamentului local de publicitate, amplasarea mijloacelor de publicitate în zona centrală este reglementată de prevederile legislației în vigoare, respectiv a regulamentelor de zone construite protejate, care interzic în mod explicit autorizarea oricăror mijloace de publicitate.

Ca urmare a expirării termenului de 1 octombrie 2015 prevăzut prin lege, la începutul acestui an s-a reluat elaborarea Regulament pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate al Municipiului București. Reactivarea grupului de lucru într-o nouă formulă s-a realizat prin Dispoziție a Primarului General. Conform prevederilor legale, grupul de lucru, este format din reprezentanți ai direcțiilor tehnice din primării, ai direcțiilor pentru cultură locale, ai Ordinului Arhitecților din România și ai Registrului Urbaniștilor din România.

În urma primei întâlniri de la începutul lunii februarie 2016 a rezultat faptul că Primăria Generală a Municipiului București nu are în prezent o evidență exactă a numărului de autorizații de construire emise, care condiționează amplasarea mijloacelor de publicitate, precum nici a avizelor, contractelor de încheiere, concesiune sau a titlurilor de proprietate pe majoritatea mijloacelor de publicitate.

În urma ralierii la câteva principii comune de abordare a acestui regulament, O.A.R. București, Registrul Urbaniștilor din România și Direcția pentru Cultură a Municipiului București au trimis împreună un punct de vedere, anterior celei de-a doua întâlniri a grupului de lucru prin care solicitau:

1. Realizarea unui recensământ exhaustiv al situației existente privind mijloacele de publicitate, incluzând baza legală a acestora;

2. Clarificarea componenței extinse a grupului de lucru față de prevederile legii nr. 185/2013, privind statutul și dreptul de vot al membrilor acestuia;

3. Solicitarea prelungirii perioadei de elaborare a regulamentului până la definitivarea unei forme operative și explicite

4. Clarificarea atribuțiilor și funcțiilor de control și sancționare din partea instituțiilor abilitate prin legea nr. 185/2013. Punctului de vedere i-a fost anexat un document de lucru cu propuneri de modificare, completare sau revizuire a regulamentului de lucru pus la dispoziție de PMB.

Autoritatea locală a formulat, prin Arhitectul-Șef al Municipiului București, Gheorghe Pătrașcu, un răspuns punctual:

1. Este nevoie, pe lângă verificarea de teren, de o evidență a legalității sau ilegalității amplasării mijloacelor publicitare.

2. Având în vedere complexitatea acestui regulament, prin Dispoziția de Primar P.P.G. nr. 83/15.01.2016, grupul de lucru a fost extins cu reprezentanți ai altor direcții tehnice din cadrul PMB.

3. Ținând cont că au trecut aproximativ doi ani de la demararea discuțiilor privind regulamentul local de publicitate, nu reiese din niciun document că membrii grupului de lucru constituit la acea vreme prin D.P.G. 1211/2013 au participat la elaborarea regulamentului (nu există nici un P.V. semnat și nicio formă de regulament propusă).

4. Punctul de vedere a fost trimis membrilor din grupul de lucru actual, reprezentantului Direcției Generale a Municipiului București revenindu-i clarificarea aspectelor locale.

În cadrul celei de-a doua ședințe din 19 februarie 2016 s-au discutat propunerile grupului O.A.R. București - R.U.R. - D.C.M.B, care au vizat atât aspecte tehnice, cât și clarificarea unor aspecte de procedură.

În vederea pregătirii celei de-a treia ședințe a grupului de lucru, reprezentanții O.A.R. București, R.U.R. și D.C.M.B. au revizuit regulamentul în urma concluziilor ședinței din 19 februarie, urmând să trimită un răspuns către Arhitectul-Șef cu privire la clarificarea sau argumentarea anumitor puncte prevăzute în regulament și a demersul de elaborare a acestuia.

Conform prevederilor legale, intrarea în vigoare a regulamentului local de publicitate este condiționată de următoarele etape:

a. Elaborarea de către grupul de lucru prevăzut la art. 11 a legii 185/2013

b. Consultarea firmelor din domeniul publicitar

c. Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul PMB

d. Aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București.

În prezent, regulamentul se află în prima etapă, de elaborare. În continuare solicităm implicarea grupului de lucru în toate etapele de autorizare și susținem includerea regulamentului în dezbatere publică potrivit Legii nr. 52 privind transparența decizională, înainte de a fi dat spre aprobarea C.G.M.B.

Arh. Alexandra Stoica
Analist de informații O.A.R. București

https://www.facebook.com/notes/filiala-bucuresti-a-oar/informare-privind-elaborarea-regulamentului-local-de-publicitate-a-municipiului-/983589311720917

sursa imaginii: http://www.iqads.ro/articol/34163/mai-nou-facebook-ul-da-jos-si-afise-publicitare

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro