Prima paginăAnunțurifebruarie 2016 › UPLR - Impulsionarea Afacerii Profesiilor Liberale
3 februarie 2016

UPLR - Impulsionarea Afacerii Profesiilor Liberale

Stimați colegi,

Transmitem, spre informare, mesajul UPLR privind profesiile liberale.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați materialul atașat.

Cu stimă,

03 februarie 2016

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimată Doamnă Președinte,

Stimate Domnule Președinte,

Vă transmitem, alăturat, Raportul final al Grupului de lucru intitulat “
Impulsionarea Afacerii Profesiilor Liberale “. Acest Grup de lucru a fost înființat în anul 2013 de către Comisia Europeană la inițiativa
Vicepreședintelui său ANTONIO TAJANI ( în prezent, Vicepreședinte al
Parlamentului European ) prin care aceasta recunoaște potențialul
antreprenorial al profesiilor liberale.

Scopul principal al Grupului de lucru îl constituie identificarea
recomandărilor și propunerilor necesare elaborării de politici și acțiuni care urmează a fi dezvoltate la nivel european în contextual Planului de Acțiune “ Antreprenoriat 2020 “.

Din Grupul de lucru au făcut parte reprezentanți ai Consiliului
European al Profesiilor Liberale -CEPLIS, ai asociațiilor interprofesionale organizate la nivel național printre care și UPLR, ai asociațiilor monoprofesionale organizate la nivel european, organisme de educație (universități și Rețeaua Europeană a Consiliilor de Educație, alte părți interesate (autorități publice la nivel național, regional și local, asociații ale consumatorilor și pacienților, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor instituții de la Bruxelles).

Grupul de lucru a avut pe parcursul anilor 2013 și 2014 un număr de 5
întâlniri în cursul cărora au fost abordate aspect precum educația și
pregătirea antreprenorială, accesul pe piețe, inclusiv pe terțe piețe,
reducerea sarcinii administrative , accesul la finanțare, inclusiv o
creștere a participării profesioniștilor liberali la programele și
proiectele europene.

Raportul de mai sus evidențiază recomandările Grupului de lucru pentru
Comisia Europeană în vederea creării unui mediu favorabil dezvoltării
profesiilor liberale europene, precum și adoptarea de măsuri care să
asigure impulsionarea afacerilor acestora.

Totodată, Raportul în cauză relevă faptul că profesiile liberale
constituie un important motor al economiei europene bazată pe cunoaștere, că profesioniștii liberali sunt întreprinzătorii care își investesc propriile active și timpul în desfășurarea afacerii lor și că își asumă riscuri enorme.

Raportul mai menționează faptul că sectorul profesiilor liberale este,
în comparație cu alte sectoare, în creștere în întreaga Europă și, prin
urmare, se intensifică mobilitatea profesioniștilor liberali în spațiul
european.

Spre satisfacția Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS
și a membrilor săi, o secțiune specială din Raport este dedicată Codurilor Comune de Conduită și Valorilor Etice Comune care au fost adoptate, în unanimitate de către Adunarea Generală a CEPLIS în data de 17 noiembrie 2014, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană s-a referit la acestea ca un exemplu de bune practici.

Un aspect deosebit de important menționat în Raport îl constituie
accesul la finanțare din fonduri europene a profesioniștilor liberali,
inclusiv prin programele ERASMUS destinate tinerilor antreprenori cât și
COSME destinat întreprinderilor mici și mijlocii.

Prin urmare, îmbunătățirea situației financiare a profesioniștilor
liberali reprezintă instrumentul cu potențialul cel mai mare de creștere a afacerilor acestora și constituie unul din puținele mijloace de menținere și dezvoltare a rolului deosebit de important al profesiilor liberale pentru societate în etapa actuală și de perspectivă.

Un alt aspect relevant evidențiat în Raport se referă la formalizarea
reprezentării și creșterea participării profesiilor liberale la activitatea instituțiilor europene și în primul rând în cadrul Comisiei Europene.

În acest sens, au fost formulate următoarele propuneri:

- Crearea unui Forum al Profesiilor Liberale format din reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale europene și naționale relevante, precum și alți reprezentanți sau părți interesate.

Forumul, care se va întruni, o dată pe an, poate oferi profesioniștilor
liberali oportunitatea de a furniza informații utile Comisiei Europene pe care aceasta să le utilizeze în vederea îmbunătățirii cadrului legal și economic asigurând astfel o dezvoltare ascendentă a profesiilor liberale;

- Înființarea de grupuri de lucru pe probleme specifice ale profesiilor liberale;

- Stabilirea unei ”Zile Europene a Profesiilor Liberale“ în cadrul săptămânii întreprinderilor mici și mijlocii;

- Elaborarea unei Carte Europene a Profesiilor liberale.

Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS apreciază că
Raportul de mai sus constituie un document foarte important pentru
profesiile liberale deoarece prevede oportunități de dezvoltare în
condițiile în care Comisia Europeană își urmează cu perseverență strategia pe termen mediu și lung de dereglementare a profesiilor liberale.

Totodată, CEPLIS opinează că documentul poate și trebuie îmbunătățit,
fapt pentru care vă adresăm rugămintea de a ne transmite până la data de 5 februarie 2016, propunerile, opiniile și comentariile dvs. în acest sens.

Cu deosebită considerație,

Nicolae Mirică
Secretar General


Fișiere atașate: